Media wat?

De mediaklas?

Dit is een website die de leerlingen zelf vorm zullen geven.
Elke week zal
er een blog (of vlog) verschijnen van de leerlingen.
Ook instagram en facebook doen mee. Ze publiceren elke week met
wat ze bezig zijn, hebben geleerd
of gaan doen. Er zullen filmpjes,
projecten, opdrachten, reportages, foto’s, teksten, …
verschijnen voor de hele online wereld. Ook de ouders en personeel
kunnen volgen, reageren, meedoen, …

Deze website is dus een groei- en ontdekkingsproces doorheen het schooljaar.
Na zeven weken neemt een andere klas de opdracht over.

Onze missie?

competentiemodel-mediawijsheid

De grote missie van deze module is leerlingen laten ontdekken en proeven van de mediawereld en niet alleen het negatieve, maar ook zeker het positieve ervan te belichten. Mediawijsheid is hierbij een kernbegrip. Wat is dat? Mediawijs?

Om in te spelen op de 21eeeuwse vaardigheden streven we naar een projectmatige manier van lesgeven waarbij elke week, elke themadoelstelling (sociale media, mediawijsheid, video-of fotografie en informatica) aan bod komt. Hierbij zal elke week ook ingespeeld worden op één of meer doelstellingen volgens ‘Computational thinking’.

Dit wordt waar gemaakt door het werken met de online mediaklas. Ouders, medeleerlingen, leerkrachten en de hele online wereld wordt hierbij betrokken. We streven naar een sociaal online wereld, die een weerspiegeling is van wat er op school gebeurt. Twee werelden die op een positieve manier met elkaar zullen samenwerken via de ondersteuning van 21eeeuwse vaardigheden.

Waarom?

In de modernisering van onze samenleving is het belangrijk onderwijs aan te bieden op een gepast niveau. We merken dat jongeren, anders als volwassenen, volgen in de snelheid van multimediale ontwikkelingen en er actief gebruik van maken. Hieruit volgt dat hun omgang ermee gebeurt op een intuïtieve en weinig kritische wijze.

We merken op dat er een grote kloof ontstaat tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Men verwacht in de toekomstige maatschappij geen personen die gespecialiseerd zijn in één ding, maar iemand die beschikt over verschillende 21eeeuwse vaardigheden. Iemand die kan meewerken aan de maatschappij van de toekomst, die niet alleen een verantwoord gebruik kan toepassen maar ook op innovatieve wijze nieuwe oplossingen kan bedenken.

IL Figuur 21e eeuwse_600